سبد دارایی ناشناس خود را
راه‌اندازی کنید
ارزهایی که دارید را از لیست زیر انتخاب و اضافه کنید تا
عملکرد سبد دارایی خود را در وب‌سایت بلاک‌چیر
و افزونه مرورگر آن دنبال کنید.

سبد دارایی من

سکه
مقدار
24 ساعته
قیمت
سبد دارایی
ویرایش
مجموع ارزش سبد دارایی: {{ Number($data_get(portfolio, `data.current_value`)).toLocaleString() }} USD
{{ Number($data_get(portfolio, `data.change_24h`)).toLocaleString() }}%

1000 برتر

قیمت
24 ساعته
ارزش بازار
سهم بازار
اضافه کردن
1
19,016.22 USD
14.39150832 ETH {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.58%
364.47B USD
19,166,371 BTC
37.64%
1,321.35 USD
0.06948542 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.16%
159.46B USD
8,385,575 BTC
16.47%
3
1.00 USD
0.00005259 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.01%
68.05B USD
3,578,505 BTC
7.03%
4
1.00 USD
0.00005269 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.15%
49.28B USD
2,591,471 BTC
5.09%
5
BNB BNB
271.82 USD
0.01429411 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.03%
44.39B USD
2,334,479 BTC
4.58%
6
0.45 USD
0.00002342 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
5.68%
22.24B USD
1,169,538 BTC
2.3%
1.00 USD
0.00005264 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.2%
21.07B USD
1,107,979 BTC
2.18%
8
0.44 USD
0.00002323 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.59%
14.95B USD
786,111 BTC
1.54%
9
32.59 USD
0.00171380 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.41%
11.55B USD
607,155 BTC
1.19%
10
0.06 USD
0.00000318 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.79%
8.02B USD
421,783 BTC
0.83%
11
6.35 USD
0.00033393 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.1%
7.34B USD
385,829 BTC
0.76%
12
0.0000 USD
استیبل کوین
0.59%
6.50B USD
341,638 BTC
0.67%
13
Dai DAI
1.00 USD
0.00005264 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.06%
6.46B USD
339,553 BTC
0.67%
1,318.76 USD
0.06934922 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.1%
5.78B USD
303,847 BTC
0.6%
15
Polygon MATIC
0.74 USD
0.00003874 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.84%
5.48B USD
288,396 BTC
0.57%
16
TRON TRX
0.06 USD
0.00000311 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.65%
5.47B USD
287,594 BTC
0.56%
17
17.16 USD
0.00090239 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.36%
5.08B USD
267,282 BTC
0.52%
18
6.28 USD
0.00033024 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
6.95%
4.74B USD
249,232 BTC
0.49%
19,015.73 USD
0.99997423 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.61%
4.66B USD
245,100 BTC
0.48%
20
13.39 USD
0.00070414 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.8%
3.92B USD
206,062 BTC
0.4%
21
OKB OKB
15.36 USD
0.00080773 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.58%
3.87B USD
203,322 BTC
0.4%
28.12 USD
0.00147874 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.48%
3.86B USD
202,831 BTC
0.4%
4.10 USD
0.00021561 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.18%
3.83B USD
201,257 BTC
0.4%
24
7.75 USD
0.00040755 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.81%
3.81B USD
200,108 BTC
0.39%
25
52.31 USD
0.00275081 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.35%
3.72B USD
195,869 BTC
0.38%
26
FTX FTT
23.55 USD
0.00123842 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.1%
3.15B USD
165,479 BTC
0.32%
3.60 USD
0.00018931 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.1%
2.83B USD
149,027 BTC
0.29%
28
0.11 USD
0.00000581 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.84%
2.81B USD
147,932 BTC
0.29%
29
0.11 USD
0.00000580 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.49%
2.78B USD
146,444 BTC
0.29%
30
143.67 USD
0.00755513 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.09%
2.61B USD
137,155 BTC
0.27%
31
0.35 USD
0.00001816 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
5.41%
2.39B USD
125,862 BTC
0.25%
114.18 USD
0.00600435 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.25%
2.19B USD
115,192 BTC
0.23%
0.0003 USD
0.00000001 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
9.95%
1.88B USD
98,759 BTC
0.19%
34
134.69 USD
0.00708290 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
12.82%
1.81B USD
95,030 BTC
0.19%
35
Flow FLOW
1.65 USD
0.00008677 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.76%
1.71B USD
89,790 BTC
0.18%
36
5.37 USD
0.00028239 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.79%
1.69B USD
88,890 BTC
0.17%
37
5.63 USD
0.00029606 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.68%
1.64B USD
86,332 BTC
0.17%
38
0.02 USD
0.00000119 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.41%
1.64B USD
86,168 BTC
0.17%
6.08 USD
0.00031973 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.8%
1.59B USD
83,869 BTC
0.16%
40
0.07 USD
0.00000380 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.74%
1.55B USD
81,647 BTC
0.16%
41
0.06 USD
0.00000307 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.36%
1.37B USD
71,845 BTC
0.14%
42
Frax FRAX
1.00 USD
0.00005269 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.17%
1.36B USD
71,460 BTC
0.14%
43
0.24 USD
0.00001288 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.24%
1.31B USD
68,840 BTC
0.14%
44
1.44 USD
0.00007572 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.45%
1.30B USD
68,528 BTC
0.13%
0.84 USD
0.00004429 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.12%
1.26B USD
66,440 BTC
0.13%
0.69 USD
0.00003643 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.86%
1.26B USD
66,075 BTC
0.13%
47
EOS EOS
1.15 USD
0.00006047 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.63%
1.16B USD
61,015 BTC
0.12%
12.33 USD
0.00064839 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.37%
1.12B USD
58,651 BTC
0.12%
1.08 USD
0.00005695 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.59%
1.08B USD
56,975 BTC
0.11%
50
Aave AAVE
75.89 USD
0.00399080 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.57%
1.07B USD
56,298 BTC
0.11%
51
46.49 USD
0.00244476 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.1%
1.07B USD
56,292 BTC
0.11%
52
1.59 USD
0.00008361 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.05%
1.03B USD
54,176 BTC
0.11%
53
1.00 USD
0.00005264 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.12%
1.02B USD
53,684 BTC
0.11%
54
1.00 USD
0.00005264 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.04%
965.46M USD
50,770 BTC
0.1%
49.64 USD
0.00261040 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
4.08%
952.19M USD
50,072 BTC
0.1%
56
cUSDC CUSDC
0.02 USD
0.00000119 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.2%
942.54M USD
49,565 BTC
0.1%
57
9.01 USD
0.00047381 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.59%
879.94M USD
46,272 BTC
0.09%
58
IOTA MIOTA
0.31 USD
0.00001631 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.4%
860.81M USD
45,266 BTC
0.09%
59
0.0000 USD
استیبل کوین
0.95%
786.56M USD
41,362 BTC
0.08%
60
USDD USDD
1.00 USD
0.00005269 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.1%
759.40M USD
39,934 BTC
0.08%
61
cDAI CDAI
0.02 USD
0.00000116 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.25%
737.37M USD
38,776 BTC
0.08%
0.10 USD
0.00000524 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.26%
737.06M USD
38,759 BTC
0.08%
0.00 USD
استیبل کوین
1.32%
730.05M USD
38,390 BTC
0.08%
64
56.69 USD
0.00298114 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.5%
729.48M USD
38,361 BTC
0.08%
65
4.42 USD
0.00023243 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.21%
675.85M USD
35,540 BTC
0.07%
4.68 USD
0.00024611 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.89%
654.54M USD
34,420 BTC
0.07%
67
723.12 USD
0.03802648 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.94%
652.11M USD
34,292 BTC
0.07%
68
NEO NEO
8.84 USD
0.00046487 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
6%
623.27M USD
32,775 BTC
0.06%
69
4.78 USD
0.00025136 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.48%
616.27M USD
32,407 BTC
0.06%
70
4.20 USD
0.00022086 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0%
609.94M USD
32,074 BTC
0.06%
7.58 USD
0.00039861 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.83%
606.66M USD
31,902 BTC
0.06%
72
0.20 USD
0.00001042 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.55%
605.75M USD
31,854 BTC
0.06%
1.41 USD
0.00007415 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.63%
599.19M USD
31,509 BTC
0.06%
74
0.06 USD
0.00000311 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.48%
591.36M USD
31,097 BTC
0.06%
75
Evmos EVMOS
1.89 USD
0.00009939 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.31%
582.72M USD
30,643 BTC
0.06%
76
0.23 USD
0.00001195 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.07%
577.44M USD
30,365 BTC
0.06%
2.25 USD
0.00011832 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.78%
538.19M USD
28,301 BTC
0.06%
78
cETH CETH
26.50 USD
0.00139355 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.64%
533.69M USD
28,065 BTC
0.06%
79
1.15 USD
0.00006047 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.15%
523.92M USD
27,551 BTC
0.05%
80
NEXO NEXO
0.92 USD
0.00004854 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.2%
517.12M USD
27,193 BTC
0.05%
81
0.47 USD
0.00002484 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1%
507.99M USD
26,713 BTC
0.05%
82
1,620.06 USD
0.08519359 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.32%
502.26M USD
26,412 BTC
0.05%