سبد دارایی ناشناس خود را
راه‌اندازی کنید
ارزهایی که دارید را از لیست زیر انتخاب و اضافه کنید تا
عملکرد سبد دارایی خود را در وب‌سایت بلاک‌چیر
و افزونه مرورگر آن دنبال کنید.

سبد دارایی من

سکه
مقدار
24 ساعته
قیمت
سبد دارایی
ویرایش
مجموع ارزش سبد دارایی: {{ Number($data_get(portfolio, `data.current_value`)).toLocaleString() }} USD
{{ Number($data_get(portfolio, `data.change_24h`)).toLocaleString() }}%

1000 برتر

قیمت
24 ساعته
ارزش بازار
سهم بازار
اضافه کردن
1
26,271.00 USD
16.50167740 ETH {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.71%
512.26B USD
19,498,893 BTC
47.13%
1,592.02 USD
0.06059990 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.33%
191.48B USD
7,288,547 BTC
17.62%
3
1.00 USD
0.00003806 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.04%
83.21B USD
3,167,287 BTC
7.66%
4
BNB BNB
212.51 USD
0.00808915 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2%
32.71B USD
1,245,203 BTC
3.01%
5
0.50 USD
0.00001908 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.98%
26.72B USD
1,016,969 BTC
2.46%
6
USDC USDC
1.00 USD
0.00003810 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.04%
25.66B USD
976,648 BTC
2.36%
1,591.50 USD
0.06058011 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.36%
13.90B USD
529,264 BTC
1.28%
8
0.25 USD
0.00000936 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.83%
8.62B USD
327,985 BTC
0.79%
9
0.06 USD
0.00000232 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.21%
8.59B USD
326,955 BTC
0.79%
10
19.36 USD
0.00073693 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.03%
8B USD
304,515 BTC
0.74%
11
TRON TRX
0.09 USD
0.00000323 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.77%
7.57B USD
288,168 BTC
0.7%
12
2.17 USD
0.00008260 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.84%
7.44B USD
283,243 BTC
0.68%
13
4.02 USD
0.00015302 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.49%
5.16B USD
196,247 BTC
0.47%
14
Polygon MATIC
0.52 USD
0.00001983 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.42%
4.86B USD
184,936 BTC
0.45%
15
64.33 USD
0.00244871 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.27%
4.75B USD
180,636 BTC
0.44%
16
0.00 USD
استیبل کوین
0.66%
4.29B USD
163,333 BTC
0.39%
26,246.00 USD
0.99904838 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.82%
4.28B USD
162,758 BTC
0.39%
213.66 USD
0.00813292 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.2%
4.17B USD
158,816 BTC
0.38%
19
7.41 USD
0.00028206 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.56%
4.12B USD
156,992 BTC
0.38%
20
Dai DAI
1.00 USD
0.00003806 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.06%
3.82B USD
145,362 BTC
0.35%
21
1.00 USD
0.00003802 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.01%
3.46B USD
131,591 BTC
0.32%
3.67 USD
0.00013970 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.77%
3.41B USD
129,831 BTC
0.31%
23
4.30 USD
0.00016368 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.43%
3.24B USD
123,285 BTC
0.3%
24
9.04 USD
0.00034411 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.7%
3.20B USD
121,776 BTC
0.29%
25
0.11 USD
0.00000425 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.08%
3.09B USD
117,743 BTC
0.28%
26
143.73 USD
0.00547105 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.13%
2.61B USD
99,403 BTC
0.24%
27
OKB OKB
42.94 USD
0.00163450 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.47%
2.58B USD
98,071 BTC
0.24%
28
BUSD BUSD
1.00 USD
0.00003806 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.03%
2.34B USD
89,238 BTC
0.22%
15.19 USD
0.00057820 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.18%
2.18B USD
82,802 BTC
0.2%
30
7.06 USD
0.00026874 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.5%
2.07B USD
78,725 BTC
0.19%
31
0.05 USD
0.00000189 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.13%
1.66B USD
63,269 BTC
0.15%
32
3.20 USD
0.00012181 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.05%
1.44B USD
54,858 BTC
0.13%
33
0.05 USD
0.00000191 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.49%
1.32B USD
50,189 BTC
0.12%
2.94 USD
0.00011191 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.96%
1.31B USD
49,957 BTC
0.12%
35
1.47 USD
0.00005596 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.22%
1.31B USD
49,903 BTC
0.12%
36
5.46 USD
0.00020783 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.77%
1.29B USD
49,244 BTC
0.12%
37
0.39 USD
0.00001487 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.1%
1.26B USD
48,135 BTC
0.12%
38
86.10 USD
0.00327738 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.24%
1.25B USD
47,636 BTC
0.12%
39
1,347.84 USD
0.05130524 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
5.68%
1.21B USD
46,188 BTC
0.11%
40
0.02 USD
0.00000063 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.81%
1.21B USD
46,070 BTC
0.11%
41
0.82 USD
0.00003132 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.68%
1.04B USD
39,759 BTC
0.1%
1.10 USD
0.00004168 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.84%
1.03B USD
39,245 BTC
0.09%
1.28 USD
0.00004872 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.61%
1.02B USD
38,767 BTC
0.09%
44
0.05 USD
0.00000177 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.99%
966.69M USD
36,796 BTC
0.09%
1,723.62 USD
0.06560923 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.02%
913.16M USD
34,759 BTC
0.08%
46
Aave AAVE
61.56 USD
0.00234327 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1%
899.09M USD
34,223 BTC
0.08%
0.09 USD
0.00000334 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.82%
809.10M USD
30,798 BTC
0.07%
48
0.10 USD
0.00000372 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.27%
764M USD
29,081 BTC
0.07%
5.23 USD
0.00019908 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.54%
753.14M USD
28,668 BTC
0.07%
50
USDD USDD
1.00 USD
0.00003801 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.01%
725.91M USD
27,631 BTC
0.07%
0.59 USD
0.00002227 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.51%
685.08M USD
26,077 BTC
0.06%
0.05 USD
0.00000185 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.53%
678.41M USD
25,823 BTC
0.06%
53
Frax FRAX
1.00 USD
0.00003795 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.18%
669.70M USD
25,491 BTC
0.06%
54
0.46 USD
0.00001767 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.62%
653.35M USD
24,869 BTC
0.06%
0.65 USD
0.00002463 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.25%
645.60M USD
24,574 BTC
0.06%
1.98 USD
0.00007537 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.19%
642.82M USD
24,468 BTC
0.06%
57
24.63 USD
0.00093754 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.6%
640.35M USD
24,374 BTC
0.06%
58
EOS EOS
0.56 USD
0.00002145 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.49%
632.51M USD
24,076 BTC
0.06%
0.45 USD
0.00001702 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.16%
627.33M USD
23,879 BTC
0.06%
0.30 USD
0.00001141 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.29%
620.33M USD
23,612 BTC
0.06%
61
0.65 USD
0.00002490 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.38%
618.57M USD
23,545 BTC
0.06%
62
0.06 USD
0.00000228 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.98%
614.28M USD
23,382 BTC
0.06%
4.56 USD
0.00017358 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.73%
600.14M USD
22,844 BTC
0.06%
30.88 USD
0.00117544 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.96%
594.82M USD
22,641 BTC
0.05%
7.07 USD
0.00026912 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.27%
592.66M USD
22,559 BTC
0.05%
66
1.48 USD
0.00005634 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.84%
549.27M USD
20,907 BTC
0.05%
0.29 USD
0.00001121 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.26%
543.21M USD
20,677 BTC
0.05%
68
3.88 USD
0.00014769 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.22%
532.54M USD
20,271 BTC
0.05%
69
0.19 USD
0.00000718 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.98%
529.91M USD
20,170 BTC
0.05%
70
1.71 USD
0.00006509 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.9%
515.52M USD
19,623 BTC
0.05%
71
NEO NEO
7.22 USD
0.00027483 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.29%
509.55M USD
19,395 BTC
0.05%
72
Kava KAVA
0.62 USD
0.00002370 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.4%
494.52M USD
18,823 BTC
0.05%
73
1.00 USD
0.00003805 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.06%
486.04M USD
18,501 BTC
0.04%
74
1,906.81 USD
0.07258232 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.38%
472.53M USD
17,986 BTC
0.04%
1,911.25 USD
0.07275132 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.71%
471.75M USD
17,956 BTC
0.04%
76
0.0000 USD
استیبل کوین
0.47%
469.25M USD
17,861 BTC
0.04%
77
cETH CETH
31.97 USD
0.00121693 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.4%
464.04M USD
17,663 BTC
0.04%
78
Flow FLOW
0.45 USD
0.00001699 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.3%
461.92M USD
17,582 BTC
0.04%
0.51 USD
0.00001957 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.79%
451.38M USD
17,181 BTC
0.04%
80
4.44 USD
0.00016901 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.65%
429.88M USD
16,363 BTC
0.04%
21.76 USD
0.00082829 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.08%
429.27M USD
16,340 BTC
0.04%
5.76 USD
0.00021925 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
4.09%
426.54M USD
16,236 BTC
0.04%
83
1,589.27 USD