سبد دارایی ناشناس خود را
راه‌اندازی کنید
ارزهایی که دارید را از لیست زیر انتخاب و اضافه کنید تا
عملکرد سبد دارایی خود را در وب‌سایت بلاک‌چیر
و افزونه مرورگر آن دنبال کنید.

سبد دارایی من

سکه
مقدار
24 ساعته
قیمت
سبد دارایی
ویرایش
مجموع ارزش سبد دارایی: {{ Number($data_get(portfolio, `data.current_value`)).toLocaleString() }} USD
{{ Number($data_get(portfolio, `data.change_24h`)).toLocaleString() }}%

1000 برتر

قیمت
24 ساعته
ارزش بازار
تسلط
اضافه کردن
1
43,975.00 USD
14.12842256 ETH {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.51%
827.42B USD
18,815,581 BTC
40.22%
3,112.52 USD
0.07077931 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.2%
365.95B USD
8,321,699 BTC
17.79%
3
2.22 USD
0.00005048 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.38%
71.32B USD
1,621,840 BTC
3.47%
4
1.00 USD
0.00002274 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.35%
69.60B USD
1,582,682 BTC
3.38%
375.19 USD
0.00853189 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.21%
57.82B USD
1,314,897 BTC
2.81%
6
0.98 USD
0.00002236 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1%
45.96B USD
1,045,194 BTC
2.23%
7
147.64 USD
0.00335736 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
4.06%
43.87B USD
997,663 BTC
2.13%
31.33 USD
0.00071245 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.28%
32.33B USD
735,121 BTC
1.57%
9
1.00 USD
0.00002274 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.23%
30.29B USD
688,875 BTC
1.47%
10
0.22 USD
0.00000504 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.91%
29.16B USD
663,096 BTC
1.42%
11
74.45 USD
0.00169301 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
10.01%
16.47B USD
374,567 BTC
0.8%
12
Terra LUNA
36.03 USD
0.00081933 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
23.16%
14.46B USD
328,921 BTC
0.7%
1.00 USD
0.00002274 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.28%
13.10B USD
297,872 BTC
0.64%
14
40.49 USD
0.00092075 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
15.43%
11.32B USD
257,506 BTC
0.55%
15
1.97 USD
0.00004480 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
8.44%
11.22B USD
255,092 BTC
0.55%
16
24.32 USD
0.00055304 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.42%
11.03B USD
250,744 BTC
0.54%
17
21.16 USD
0.00048118 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.48%
11B USD
250,091 BTC
0.53%
18
159.83 USD
0.00363457 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.01%
10.67B USD
242,729 BTC
0.52%
541.33 USD
0.01230995 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.89%
10.18B USD
231,468 BTC
0.49%
44,025.00 USD
1.00113701 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.98%
9.07B USD
206,159 BTC
0.44%
50.20 USD
0.00114156 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.16%
8.19B USD
186,195 BTC
0.4%
22
Polygon MATIC
1.21 USD
0.00002752 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.48%
8.04B USD
182,919 BTC
0.39%
23
73.26 USD
0.00166595 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.02%
8.01B USD
182,204 BTC
0.39%
59.09 USD
0.00134372 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
5.37%
7.13B USD
162,089 BTC
0.35%
25
0.30 USD
0.00000680 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
4.19%
7.10B USD
161,481 BTC
0.35%
26
TRON TRX
0.10 USD
0.00000222 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.32%
7.01B USD
159,379 BTC
0.34%
27
0.10 USD
0.00000228 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.83%
6.70B USD
152,303 BTC
0.33%
50.58 USD
0.00115020 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.95%
6.58B USD
149,623 BTC
0.32%
29
Dai DAI
1.00 USD
0.00002274 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.17%
6.05B USD
137,561 BTC
0.29%
30
cETH CETH
62.46 USD
0.00142035 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.72%
5.98B USD
135,991 BTC
0.29%
5.51 USD
0.00012530 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.88%
5.52B USD
125,559 BTC
0.27%
32
6.40 USD
0.00014554 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
20.73%
5.51B USD
125,362 BTC
0.27%
33
252.04 USD
0.00573144 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
15.12%
4.99B USD
113,434 BTC
0.24%
34
cUSDC CUSDC
0.02 USD
0.00000050 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.4%
4.52B USD
102,858 BTC
0.22%
35
OKB OKB
17.00 USD
0.00038658 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.59%
4.51B USD
102,464 BTC
0.22%
36
247.53 USD
0.00562888 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
5.51%
4.46B USD
101,419 BTC
0.22%
19.79 USD
0.00045003 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.33%
4.45B USD
101,114 BTC
0.22%
234.00 USD
0.00532121 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.72%
4.41B USD
100,315 BTC
0.21%
39
326.36 USD
0.00742149 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
8.57%
4.37B USD
99,410 BTC
0.21%
40
0.00 USD
0.00000001 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.88%
4.24B USD
96,320 BTC
0.21%
0.17 USD
0.00000381 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.63%
4.23B USD
96,157 BTC
0.21%
42
EOS EOS
4.28 USD
0.00009733 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.5%
4.15B USD
94,273 BTC
0.2%
43
cDAI CDAI
0.02 USD
0.00000049 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.33%
4.04B USD
91,943 BTC
0.2%
3,090.64 USD
0.07028175 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
4.09%
4.03B USD
91,702 BTC
0.2%
45
Near NEAR
8.59 USD
0.00019534 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
15.92%
4B USD
91,037 BTC
0.19%
46
Aave AAVE
300.56 USD
0.00683479 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.01%
3.97B USD
90,167 BTC
0.19%
0.38 USD
0.00000858 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
8.6%
3.92B USD
89,142 BTC
0.19%
66.07 USD
0.00150244 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
6.72%
3.83B USD
87,148 BTC
0.19%
49
0.00 USD
استیبل کوین
6.21%
3.77B USD
85,760 BTC
0.18%
50
IOTA MIOTA
1.35 USD
0.00003070 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.04%
3.75B USD
85,367 BTC
0.18%
0.72 USD
0.00001638 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.75%
3.57B USD
81,263 BTC
0.17%
52
346.80 USD
0.00788630 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.53%
3.12B USD
70,910 BTC
0.15%
53
1.22 USD
0.00002774 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.08%
3.10B USD
70,425 BTC
0.15%
54
NEO NEO
43.05 USD
0.00097897 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.77%
3.04B USD
69,091 BTC
0.15%
55
1.17 USD
0.00002661 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.49%
2.92B USD
66,420 BTC
0.14%
3.00 USD
0.00006822 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.01%
2.84B USD
64,569 BTC
0.14%
145.01 USD
0.00329756 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.45%
2.73B USD
62,160 BTC
0.13%
58
1.00 USD
0.00002274 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.27%
2.66B USD
60,423 BTC
0.13%
59
Waves WAVES
24.92 USD
0.00056669 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.69%
2.49B USD
56,616 BTC
0.12%
60
52.34 USD
0.00119022 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
16.38%
2.37B USD
53,813 BTC
0.12%
61
Amp AMP
0.05 USD
0.00000111 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
7.23%
2.36B USD
53,565 BTC
0.11%
0.00 USD
0.00000008 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.25%
2.29B USD
52,166 BTC
0.11%
63
2,521.68 USD
0.05734349 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.64%
2.27B USD
51,701 BTC
0.11%
64
8.31 USD
0.00018897 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
12.47%
2.19B USD
49,694 BTC
0.11%
5.15 USD
0.00011711 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.85%
2.18B USD
49,561 BTC
0.11%
66
Celo CELO
7.00 USD
0.00015918 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
12.21%
2.15B USD
48,814 BTC
0.1%
67
Sushi SUSHI
10.46 USD
0.00023786 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.82%
2.02B USD
45,881 BTC
0.1%
12.29 USD
0.00027948 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.43%
2.02B USD
45,834 BTC
0.1%
11.47 USD
0.00026083 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
7.68%
2B USD
45,588 BTC
0.1%
70
361.91 USD
0.00822990 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
7.58%
1.95B USD
44,448 BTC
0.1%
71
Dash DASH
181.87 USD
0.00413576 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
6.3%
1.88B USD
42,800 BTC
0.09%
72
18.69 USD
0.00042501 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.31%
1.81B USD
41,165 BTC
0.09%
73
44,055.00 USD
1.00181922 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.92%
1.76B USD
39,978 BTC
0.09%
74
0.15 USD
0.00000341 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
14.7%
1.59B USD
36,062 BTC
0.08%
75
117.60 USD
0.00267425 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
4.57%
1.57B USD
35,689 BTC
0.08%
76
Holo HOT
0.01 USD
0.00000020 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.5%
1.56B USD
35,523 BTC
0.08%
77
0.29 USD
0.00000660 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.62%
1.55B USD
35,300 BTC
0.08%
78
0.28 USD
0.00000646 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.54%
1.54B USD
35,025 BTC
0.07%
0.12 USD
0.00000278 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
6.33%
1.50B USD
33,997 BTC
0.07%
80
IOST IOST
0.07 USD
0.00000147 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
8.86%
1.47B USD
33,535 BTC
0.07%
81
NEM XEM
0.16 USD
0.00000365 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.21%
1.44B USD
32,719 BTC
0.07%
82
1.00 USD
0.00002274 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.29%
1.43B USD
32,487 BTC
0.07%
83
1.34 USD
0.00003047 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.01%
1.42B USD
32,195 BTC
0.07%
84
121.27 USD
0.00275770 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.74%
1.41B USD
32,032 BTC
0.07%
1.43 USD
0.00003252 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
5.24%
1.33B USD
30,297 BTC
0.06%
9.50 USD
0.00021603 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.55%
1.33B USD
30,225 BTC
0.06%
87
679.00 USD
0.01544059 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
7.41%
1.31B USD
29,899 BTC
0.06%
88
0.01 USD
0.00000013 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.68%
1.22B USD
27,719 BTC
0.06%
89
6.65 USD
0.00015122 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
17.28%
1.19B USD
27,010 BTC
0.06%