اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
1,671.34 USD 1.01% {{ Math.abs(change) }}% 6 Gwei قیمت gas پیشنهادی
گردش 122,375,302 ETH {{ Math.abs(change) }}%
ارزش بازار ۲۰۱٫۰۱۹ میلیارد USD {{ Math.abs(change) }}%
سهم بازار 18.01 % {{ Math.abs(change) }}%

همه

آخرین بلاک
18,246,501 {{ Math.abs(change) }}% 14 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ بلاک‌چین
774 GB {{ Math.abs(change) }}%
سختی
0 {{ Math.abs(change) }}%
سوخته‌شده
3,623,326.72 ETH {{ Math.abs(change) }}%

مم‌پول

تراکنش‌ها
5,177 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه
7 {{ Math.abs(change) }}%
ارزش تراکنش‌های در حال‌ انتظار
97.04 ETH {{ Math.abs(change) }}%

آمار 24ساعت اخیر

تراکنش‌ها
1,009,982 {{ Math.abs(change) }}%
بلاک‌ها
7,142 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه
11.69 {{ Math.abs(change) }}%
میانگین زمان بین بلاک‌ها
12.10 sec {{ Math.abs(change) }}%
متوسط کارمزد تراکنش
0.84 USD {{ Math.abs(change) }}%
حجم
1,791,491 ETH {{ Math.abs(change) }}%
میانگین کارمزد تراکنش
2.31 USD {{ Math.abs(change) }}%
نرخ هَش
(Ethash) {{ Math.abs(change) }}%
میانگین کارمزد انتقال ساده
0.44 USD {{ Math.abs(change) }}%
آنکل‌ها:
0 {{ Math.abs(change) }}%
متوسط کارمزد انتقال ساده
0.34 USD {{ Math.abs(change) }}%
سوزانده‌شده طی 24 ساعت
1,025.15 ETH {{ Math.abs(change) }}%

قیمت زنده gas

10% تراکنش‌های تاییدشده در 10 دقیقه اخیر قیمت gas کمتر از 6 Gwei یا کمتر داشتند
25% تراکنش‌های تاییدشده در 10 دقیقه اخیر قیمت gas کمتر از 6 Gwei یا کمتر داشتند
50% تراکنش‌های تاییدشده در 10 دقیقه اخیر قیمت gas کمتر از 6 Gwei یا کمتر داشتند
95% تراکنش‌های تاییدشده در 10 دقیقه اخیر قیمت gas کمتر از 11 Gwei یا کمتر داشتند

بلاک‌های اخیر

شماره بلاک هَش استخراج شده در مجموع مقادیر (ETH) مجموع مقادیر (USD)
بلاک‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}

بزرگترین تراکنش‌ها

طی 24ساعت اخیر
هَش ارزش داخلی (ETH) ارزش داخلی (USD) زمان
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}

لینک‌های مفید

شزکایی که در حال حاضر از بلاک‌چیر در وبسایت‌شان استفاده می‌کنند