اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
0 USD 0% {{ Math.abs(change) }}% 1 ساتوشی بر بایت کارمزد تراکنش پیشنهادی
گردش 20,993,969 TBTC {{ Math.abs(change) }}%
ارزش بازار 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
سهم بازار 0 % {{ Math.abs(change) }}%

همه

اندازه‌ بلاک‌چین
29.31 GB {{ Math.abs(change) }}%
نُودهای شبکه
{{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک
2,504,833 {{ Math.abs(change) }}% 4 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
سختی
1 {{ Math.abs(change) }}%
تخمین سختی شبکه بعدی
22,369,621 2236962000% {{ Math.abs(change) }}%
تنظیم مجدد بعدی
5 روز دیگر {{ Math.abs(change) }}%

مم‌پول

تراکنش‌ها
40 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه
0 {{ Math.abs(change) }}%
خروجی‌ها
1,047 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزدها
0 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه
0 MB {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد تراکنش پیشنهادی
1 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

مم‌پول

تراکنش‌ها
40 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه
0 {{ Math.abs(change) }}%
خروجی‌ها
1,047 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه
0 MB {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد تراکنش پیشنهادی
1 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

همه

اندازه
29.31 GB {{ Math.abs(change) }}%
نُودهای شبکه
{{ Math.abs(change) }}%
سختی
1 {{ Math.abs(change) }}%
تخمین سختی شبکه بعدی
22,369,621 2236962000% {{ Math.abs(change) }}%
تنظیم مجدد بعدی
5 روز دیگر {{ Math.abs(change) }}%