قیمت 143.53 USD 1.35% {{ Math.abs(change) }}%
گردش 18,179,947 XMR {{ Math.abs(change) }}%
ارزش بازار ۲٫۶۰۰ میلیارد USD {{ Math.abs(change) }}%
سهم بازار 0.27 % {{ Math.abs(change) }}%

همه

بلاک‌ها
2,721,286 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ها
25,717,717 {{ Math.abs(change) }}%
سختی
310,979,318,227 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک
2,721,285 {{ Math.abs(change) }}% 4 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%

مم‌پول

تراکنش‌ها
57 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه
673.81 kB {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد تراکنش پیشنهادی
20 piconero per byte {{ Math.abs(change) }}%

آمار 24ساعت اخیر

نرخ هَش
2.59 Gh/s (RandomX) {{ Math.abs(change) }}%
اثبات‌کردن تراکنش