اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
قیمت 8.00 USD 3.02% {{ Math.abs(change) }}%
ارزش بازار ۱۰٫۶۲۵ میلیارد USD {{ Math.abs(change) }}%
سهم بازار 0.49 % {{ Math.abs(change) }}%
بلاک‌ها 19,655,857 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زادها 68,556,469 {{ Math.abs(change) }}%
رویدادها 661,331,882 {{ Math.abs(change) }}%
انتقال‌ها 30,270,281 {{ Math.abs(change) }}%

آمار 24ساعت اخیر

بلاک‌ها
14,299 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زادها
44,732 {{ Math.abs(change) }}%
رویدادها
848,228 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زاد بر ثانیه
0.52 {{ Math.abs(change) }}%
انتقال‌ها
15,362 {{ Math.abs(change) }}%

بلاک‌های اخیر

شماره بلاک هَش استخراج شده در تعداد رویدادها تعداد برون‌زادها اعتبارسنج
بلاک‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}