مجموع تراکنش‌ها
1,234,398,142
تراکنش‌های جدید 24 ساعت اخیر
1,217,747
میانگین کارمزد تراکنش‌ها در 24ساعت
9.91 USD
کارمزد تراکنش پیشنهادی
35 Gwei