مجموع نُودها: 7,214

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/Satoshi:22.0.0/ 2113
/Satoshi:23.0.0/ 1665
/Satoshi:0.21.1/ 861
/Satoshi:22.0.0(FutureBit-Apollo-Node)/ 455
/Satoshi:0.20.1/ 362
/Satoshi:0.21.0/ 310
/Satoshi:0.18.0/ 155
/Satoshi:0.20.0/ 143
/Satoshi:23.99.0/ 95
/Satoshi:0.14.99/ 93
/Satoshi:0.18.1/ 86
/Satoshi:0.19.1/ 78
/Satoshi:0.17.1/ 77
مجموع ردیف‌ها: 168

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
755,964 4180
755,963 1913
0 241
755,955 210
755,962 164
755,960 59
755,958 51
755,947 34
755,959 31
755,951 28
755,961 26
755,957 26
755,956 16
مجموع ردیف‌ها: 116