اسپانسر اینجا تبلیغ کنید

مجموع نُودها: 6,569

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/Satoshi:25.0.0/ 1931
/Satoshi:22.0.0/ 1108
/Satoshi:24.0.1/ 765
/Satoshi:23.0.0/ 439
/Satoshi:0.21.1/ 340
/Satoshi:0.20.1/ 313
/Satoshi:22.0.0(FutureBit-Apollo-Node)/ 261
/Satoshi:0.21.0/ 133
/Satoshi:25.99.0/ 132
/Satoshi:0.20.0/ 124
/Satoshi:0.18.0/ 77
/Satoshi:24.1.0/ 75
/Satoshi:0.14.99/ 71
مجموع ردیف‌ها: 154

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
مجموع ردیف‌ها: 122