هَش

0000000000000000014d87ce7af402449ab173543ef4780b4bed16d51ab463fb

General info

استخراج شده در
۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۲:۱۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
30 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001188 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
81 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
225 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
90.53 BCH {{ Math.abs(change) }}% 10,392 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
96.78 BCH {{ Math.abs(change) }}% 11,110 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00023307 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
44.32 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 717 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25023307 BCH {{ Math.abs(change) }}% 717 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 19,867 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۲:۰۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 751312896 10 {{ Math.abs(change) }}%    2cc82000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101100110010000010000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل c510cf d1d1989b70658a0c356b745572ca344f1834b8534c44533642b7 5efae6
سختی 248,278,896,736 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,726,737,480 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,943,408 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001a77f758402cba967 1f55b0
داده‌های کوین‌بیس _c mmo̠ 344ae2bc3e75ea7221897 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}