هَش

0000000000000000006572890f4904f364c7bd64d529c131719bea0b83a47c77

General info

استخراج شده در
۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۲:۱۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
14 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00015911 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
44 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
32 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
225.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 25,827 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
231.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 26,545 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00141593 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
499.72 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 717 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25141593 BCH {{ Math.abs(change) }}% 718 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 9,146 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۲:۰۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل edf30e 4506d03312576fef22f9a82cba3360b496f7fb6c5123e375867d f527f1
سختی 248,758,029,193 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,777,454,923 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,942,849 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001a77faf6f5f028eff 124de4
داده‌های کوین‌بیس `cmm~ Pӵ(ײjؒAmh/Mining-Dutch10/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}