لوگوی Blockchair

هش

000000000000000000019686951de9ac0e546dc6e7db29c1b1bcc5aaedc89db2

استخراج شده در

ماینر حدس زده شده

تعداد تراکنش‌ها

کارمزد به ازای هر کیلوبایت

0.00011871 BTC · 7.30 USD

تعداد تراکنش‌های شاهد

کارمزد به ازای هر کیلو وات ساعت

0.00004502 BTC · 2.77 USD

ورودی‌ها

خروجی‌ها

مجموع ورودی‌ها

4,643.96971583 BTC · 285,817,760 USD

مجموع خروجی‌ها

4,647.09471583 BTC · 286,010,080 USD

مجموع کارمزدها

0.17971304 BTC · 11,061 USD

روزهای سکه نابود شده

22,823

نسل

3.125 BTC · 192,331 USD

پاداش

3.30471304 BTC · 203,391 USD
اطلاعات فنی

اندازه

1,514,150

وزن

3,993,044

اندازه بدون سیگ‌ویت

826,298

زمان متوسط

نسخه

537673728 10

نسخه (هگزادسیمال)

200c4000 16

نسخه (بیت‌ها)

100000000011000100000000000000 2

ریشه مرکل

de47e7...ba690d

سختی

83,148,355,189,240

نانس

587,154,443

بیت‌ها

386,097,818

کار زنجیره

000000...e1c740

داده‌های Coinbase

� �Ef/Foundry USA Pool #dropgold/\ٳD
تراکنش آدرس مقدار
3ee225...f2d700 the-void
- 3.30471304 BTC · 218,131.64 USD
3ee225...f2d700 bc1p8k...nxgmlt
+ 0.00000546 BTC · 0.36 USD
3ee225...f2d700 bc1qxh...9cetdj
+ 3.30470758 BTC · 218,131.28 USD
3ee225...f2d700 script-518db4c49e21f7bbc99a7644d5af75cd
+ 0 BTC · 0.00 USD
c09346...0ea4b4 bc1pmn...ddmkt8
- 0.00825161 BTC · 544.65 USD
c09346...0ea4b4 bc1p3e...fnhunv
- 0.01077179 BTC · 711.00 USD
c09346...0ea4b4 bc1pmn...ddmkt8
+ 0.000273 BTC · 18.01 USD
c09346...0ea4b4 bc1p3e...fnhunv
+ 0.000273 BTC · 18.01 USD
c09346...0ea4b4 bc1qrm...20qkev
+ 0.00559803 BTC · 369.50 USD
c09346...0ea4b4 the-void
+ 0.01287937 BTC · 850.11 USD
هیچ رویدادی در این بخش وجود ندارد
تصویررویایی فوق‌العاده

Blockchair Awesome

محصولات و خدمات شگفت‌انگیز بلاکچین و رمزنگاری را پیدا و مقایسه کنید

BTC قیمت

68,958 USD
نمودار قیمت

مرورگرهای جایگزین