هَش

000000000000000001c1dd91836cd89f673dfb20f9c85a122469b18391544b01

General info

استخراج شده در
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ ۰۵:۲۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
KnCMiner {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
323 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00011995 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00002999 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
3,825 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
763 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2,409.81 BTC {{ Math.abs(change) }}% 570,355 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,434.81 BTC {{ Math.abs(change) }}% 576,272 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.09331144 BTC {{ Math.abs(change) }}% 22 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,672.60 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,917 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.09331144 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,939 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 778,156 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,112,624 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 778,156 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ ۰۴:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 3 10 {{ Math.abs(change) }}%    3 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000011 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 575411 2baa603b088586c9e8782abecc9cdafbf7934db18f8ff85c2338 63ac71
سختی 59,335,351,234 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,323,870,210 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,867,578 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000a84b410d4a5c439 e58bc0
داده‌های کوین‌بیس *KnCMinerB-P1/BV8000000/BIP100/TҤV+ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}