اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

00000000000000000f43691ead3202fa116d10e8ed193162f3d4aaa1073454e3

General info

استخراج شده در
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ ۰۵:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTCC Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,040 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00036304 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00009076 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
3,853 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,572 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
10,740.39 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,542,036 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
10,765.39 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,547,953 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.25234806 BTC {{ Math.abs(change) }}% 60 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
8,990.66 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,917 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.25234806 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,977 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 695,306 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 2,781,224 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 695,306 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ ۰۴:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 3 10 {{ Math.abs(change) }}%    3 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000011 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل e15dcc 3bbc5646e86883cac7a93dc17e4d2a88fbaee6894ab827239c51 cb5f7a
سختی 59,335,351,234 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,831,656,830 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,867,578 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000a84c1e18c123d84 36664e
داده‌های کوین‌بیس /BIP100//V ؝/BTCC/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}