هَش

000000000000000002243747639a08fa735a55d8ab0d13b0f8b7e52f4c56d28c

General info

استخراج شده در
۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ ۱۲:۴۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
232 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002401 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
523 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
674 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
15,919.94 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6,078,550 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
15,926.19 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6,080,940 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00277699 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
719.62 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,386 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25277699 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,387 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 115,937 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ ۱۲:۱۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1073733632 10 {{ Math.abs(change) }}%    3fffe000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 111111111111111110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل bb73a5 a619e99bbbb988858427146cf634cf7aa208d595c7b7b7b1f85e 075c06
سختی 215,985,679,765 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,395,801,004 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,986,801 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000188e0d689afcd8db1 8107c5
داده‌های کوین‌بیس '/ViaBTC/BCHN/Mined by yaserjalaliyaser/I (l " {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}