هَش

0000000000000000034b798c83da11ef5d4920b88971be42894b7f1cc115a6c1

General info

استخراج شده در
۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ ۱۳:۰۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
837 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001539 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,117 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,629 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
150,628.60 BCH {{ Math.abs(change) }}% 57,513,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
150,634.85 BCH {{ Math.abs(change) }}% 57,515,400 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01686055 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
38,062.13 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,386 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26686055 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,393 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,095,866 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ ۱۲:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 784883712 10 {{ Math.abs(change) }}%    2ec86000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101110110010000110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5b77f6 0dac07de048d91dcffbb8f7970ff72124dc828dd288739513982 c6412b
سختی 216,158,675,645 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,853,228,126 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,986,534 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000188e108ddf1c48cc6 c40c1a
داده‌های کوین‌بیس /DPBCH/=)Q {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}