هَش

000000000000000001f24625d80f6ddbc0a6c79563d53d23360ebc1297e79323

General info

استخراج شده در
۲۴ مارس ۲۰۱۷ ۱۶:۱۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
MiningKings {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,571 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00187965 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00046991 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
3,083 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,487 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
15,083.97 BTC {{ Math.abs(change) }}% 15,744,949 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
15,096.47 BTC {{ Math.abs(change) }}% 15,757,996 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
1.40782705 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,470 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
80,757.96 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 13,048 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
13.90782705 BTC {{ Math.abs(change) }}% 14,517 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 749,287 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 2,997,148 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 749,287 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ مارس ۲۰۱۷ ۱۵:۲۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870914 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000002 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ac32b8 df3ff3e65e4797ac05b0166d7a3c0517876bf2c2c35cd2957d98 2958c6
سختی 475,705,205,062 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 14,567,772 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,804,657 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000484a5b9a55a733b3 e3716b
داده‌های کوین‌بیس EXE*7 ,XH. ckpool/mined by poopbut/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}