هَش

00000000000000022da2b7f450af3637d854acc22860c926ac64526e360e98e5

General info

استخراج شده در
۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ ۱۳:۴۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
GHash.IO {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
499 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00043695 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00010924 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,121 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,628 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,452.37 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,931,661 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,477.37 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,948,122 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.1084731 BTC {{ Math.abs(change) }}% 71 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
21,342.54 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 16,461 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.1084731 BTC {{ Math.abs(change) }}% 16,533 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 248,493 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 993,972 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 248,493 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ ۱۲:۴۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 19b382 d8606ee6c20c5bd4e7ee2bc38493a22fd763f8bf92437fb3adec 9c6355
سختی 1,180,923,195 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,564,174,661 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 419,668,748 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000008be2dd96d9cdc aa1b9e
داده‌های کوین‌بیس /P2SH/gRm%.R,mmC= Sn\guU"v[0 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}