هَش

0000000000000004859f05e39e7e0577292774c305f39c52304d9b84c04a2690

General info

استخراج شده در
۱۶ نوامبر ۲۰۱۳ ۱۳:۱۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTCDig {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
347 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00048576 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00012144 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
848 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
768 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
11,922.99 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,250,170 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
11,947.99 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,261,179 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.08296041 BTC {{ Math.abs(change) }}% 37 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
10,062.90 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 11,009 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.08296041 BTC {{ Math.abs(change) }}% 11,045 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 170,989 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 683,956 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 170,989 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳ ۱۲:۱۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 728022 d15fb415bab53977e086f0ea8e5e98af260dd6bd1f9567c2f32e 0d9371
سختی 510,929,738 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 421,303,588 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 419,981,299 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000003d24cb09ac0a3 91807c
داده‌های کوین‌بیس /P2SH/nRDa` /stratum/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}