هَش

000000000000000005b7abe5ee337415a5646c307289882124b9e589d21fe77e

General info

استخراج شده در
۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ ۲۱:۳۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,400 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002567 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
3,869 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5,975 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
229,480.08 BCH {{ Math.abs(change) }}% 133,911,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
229,486.33 BCH {{ Math.abs(change) }}% 133,915,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.02276663 BCH {{ Math.abs(change) }}% 13 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
42,582.67 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,647 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.27276663 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,660 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 887,138 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ ۲۰:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 805298176 10 {{ Math.abs(change) }}%    2fffe000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101111111111111110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 91f2c8 fd304bb5ae8e5c59a48656845f1311afb0034b652a7b451a0016 e5bbb9
سختی 182,761,116,927 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 689,265,115 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,047,450 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000180053d153f9c7d74 25e740
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/BCHN/Mined by tnwc/,mm* aUq|Sy'AT\këo{Cw ȋ+Lah {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}