هَش

00000000000000000164b0d5b6076e94e27200194aa061063e52afeee07590e1

General info

استخراج شده در
۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۱:۰۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,599 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001562 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,871 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,490 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
90,354.66 BCH {{ Math.abs(change) }}% 37,580,900 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
90,360.91 BCH {{ Math.abs(change) }}% 37,583,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00893273 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
76,118.43 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25893273 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,603 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 572,195 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۰:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 6489de 342da133a0b9f3d0522e585bd9652bf9bfc4f10fb2ef31489a21 fec004
سختی 214,788,821,037 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,136,338,961 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,988,660 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015cb96f167e21bed9 9e5713
داده‌های کوین‌بیس C AO(YAO(;u`bb/BTC.TOP/ByBCHN/mm@`yEGt e"JESٿ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}