اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000000047952d37416cc1bd91b2f3bc0f3b187d565d94bb4ac80

General info

استخراج شده در
۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۵:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
3,392 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001675 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,605 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
7,553 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
418,749.71 BCH {{ Math.abs(change) }}% 175,857,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
418,755.96 BCH {{ Math.abs(change) }}% 175,859,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01989916 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
40,666.85 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,625 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26989916 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,633 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,188,539 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۴:۴۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل d7be04 1126796518cfa86bf56f569a6d421688a4383aa0201cbe7976a3 804014
سختی 248,841,358,597 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 537,410,901 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,942,752 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015bad033470680b6f 7878aa
داده‌های کوین‌بیس > HathIy3zks F]GW_?xZULUPooL-BCHN.0 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}