هَش

0000000000000000013582b3fb43e54907d6b5b473a87485b2de763c02d1fe83

General info

استخراج شده در
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ ۱۸:۳۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
873 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002414 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,261 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,830 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
10,521.08 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,180,400 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
10,533.58 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,185,360 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.008242 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
22,580.49 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.508242 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,970 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 341,732 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ ۱۷:۳۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل bb91d9 6ef8434719b4aaa5bdba223a885eb8fdbf46f836977a3f080be8 2f85d6
سختی 328,983,027,404 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,721,085,842 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,872,212 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000fd67ad7236efbcef 5bb0ae
داده‌های کوین‌بیس z]BJ02/BTC.COM/mm>nF@iK(&!_Bb1  {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}