اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

00000000000000000395da18b086a7297576ad0284568182d688f8182734493a

General info

استخراج شده در
۰۷ ژوئیه ۲۰۱۹ ۲۰:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
450 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002252 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
565 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
978 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
42,550.87 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,907,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
42,563.37 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,911,900 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00314617 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
110,175.49 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50314617 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,968 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 139,922 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۷ ژوئیه ۲۰۱۹ ۱۹:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل cacd59 28b7d740b6fc0d994d68b3beed9dae4bb3187bd05a67ff82f901 02646b
سختی 285,972,514,689 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,750,864,025 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,905,154 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000f3ad2c24959a0a5e 63d0ed
داده‌های کوین‌بیس X"]c/BTC.COM/mmMn% (*8UxZK  {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}