هَش

00000000000000000076cbd77d8d3c36bb8b3d115436e65099a7af020e0e59f0

General info

استخراج شده در
۰۵ آوریل ۲۰۱۹ ۱۶:۳۶ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005735 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
13,672.82 BCH
مجموع خروجی
13,685.32 BCH
مجموع کارمزد
0.00256184 BCH
شاخص Coindays destroyed
3,987.33
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50256184 BCH
اندازه 44,921
زمان متوسط ۰۵ آوریل ۲۰۱۹ ۱۴:۵۸ UTC
ورژن 545259520 10    20800000 16
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2
ریشه مرکل 1f5ee c60f1a07c1c518045e2f861340b2d6ad2c5d9cd2603a925f531f43 bd459
سختی 392,462,429,542
نانس 792,124,780
بیت 402,836,785
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e443e21c4a6532b6e fca90
داده‌های کوین‌بیس A)RA)/BTC.TOP/mmNx/[m9.pLIל|̪D(y

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}