Logo Blockchair

Hash

0000000000000000000209f42978094d3ba78bd89d1be1a93c200d6cb8c0f325

Đào trên

Đoán miner

Số lượng giao dịch

Phí mỗi kB

0.00011878 BTC · 7.31 USD

Số giao dịch chứng thực

Phí mỗi kWU

0.00004613 BTC · 2.83 USD

Đầu vào

Đầu ra

Tổng đầu vào

9,941.43314477 BTC · 611,855,400 USD

Tổng đầu ra

9,944.55814477 BTC · 612,047,740 USD

Tổng phí

0.18416189 BTC · 11,334 USD

Ngày tiền xu bị hủy

39,276

Tạo ra

3.125 BTC · 192,331 USD

Thưởng

3.30916189 BTC · 203,665 USD
Thông tin kỹ thuật

Kích thước

1,550,880

Trọng lượng

3,993,690

Kích thước đã loại bỏ

814,270

Thời gian trung vị

Phiên bản

536879104 10

Phiên bản (hex)

20002000 16

Phiên bản (bits)

100000000000000010000000000000 2

Căn Merkle

e3da54...1faa08

Độ khó

83,148,355,189,240

Nonce

1,266,130,772

Bits

386,097,818

Công việc chuỗi

000000...d2c2d4

Dữ liệu Coinbase

� Mined by AntPool906l��z�X��mm�\p�M��מ���1�����*�q��5���9�b$�
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
14a7ab...c529e0 the-void
- 3.30916189 BTC · 217,469.11 USD
14a7ab...c529e0 37jKPS...AbA94Z
+ 0.00000546 BTC · 0.35 USD
14a7ab...c529e0 39C7fx...JwvfMJ
+ 3.30915643 BTC · 217,468.75 USD
14a7ab...c529e0 script-4fa769c249a6ec8c38ed6f518ea6ed23
+ 0 BTC · 0.00 USD
14a7ab...c529e0 script-4bb5f7992a44986dd318170cd5f00c1d
+ 0 BTC · 0.00 USD
14a7ab...c529e0 script-838a7c10d4f123b8bd0106d2da4ccc06
+ 0 BTC · 0.00 USD
f67d47...4b9b39 1L9Y7S...HekduN
- 0.13029756 BTC · 8,562.80 USD
f67d47...4b9b39 3AnFpD...V1YDXE
+ 0.02059196 BTC · 1,353.24 USD
f67d47...4b9b39 1L9Y7S...HekduN
+ 0.1083252 BTC · 7,118.83 USD
f67d47...4b9b39 the-void
+ 0.0013804 BTC · 90.71 USD
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
8c3123...d8d7d0 bc1qqg...gy4d5v
- 20,000,000,000 sats
8c3123...d8d7d0 bc1q78...wdxj9z
+ 20,000,000,000 sats
3c234d...a65c48 bc1qqg...gy4d5v
- 25,000,000,000 sats
3c234d...a65c48 bc1q78...wdxj9z
+ 25,000,000,000 sats
02d5b1...af7a29 bc1qqg...gy4d5v
- 15,000,000,000 sats
02d5b1...af7a29 bc1q3s...7d8392
+ 15,000,000,000 sats
58cdcd...5ce171 bc1pds...y4hc6t
- 777 PUPS
58cdcd...5ce171 bc1p2a...gywfj3
+ 777 PUPS
da8d7c...87c743 bc1ptw...qctcwq
- 485 PUPS
da8d7c...87c743 bc1pyy...7nt56g
+ 485 PUPS
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời

BTC giá

69,079 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác