Logo Blockchair

Hash

000000000000000000027034010a4895e08abbb9bc5329a65c2650eefef5560b

Đào trên

Đoán miner

Số lượng giao dịch

Phí mỗi kB

0.00012489 BTC · 7.68 USD

Số giao dịch chứng thực

Phí mỗi kWU

0.00004968 BTC · 3.05 USD

Đầu vào

Đầu ra

Tổng đầu vào

9,258.2508872 BTC · 569,808,300 USD

Tổng đầu ra

9,261.3758872 BTC · 570,000,640 USD

Tổng phí

0.19853523 BTC · 12,219 USD

Ngày tiền xu bị hủy

45,244

Tạo ra

3.125 BTC · 192,331 USD

Thưởng

3.32353523 BTC · 204,550 USD
Thông tin kỹ thuật

Kích thước

1,590,201

Trọng lượng

3,997,722

Kích thước đã loại bỏ

802,507

Thời gian trung vị

Phiên bản

603979776 10

Phiên bản (hex)

24000000 16

Phiên bản (bits)

100100000000000000000000000000 2

Căn Merkle

eb3cfd...de06f6

Độ khó

83,148,355,189,240

Nonce

1,327,930,394

Bits

386,097,818

Công việc chuỗi

000000...42dec8

Dữ liệu Coinbase

� ,��mmMM� ����h�V�8lr�툿�ٜ͹� �🐟 /F2Pool/l��3
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
3b7708...5d49fd the-void
- 3.32353523 BTC · 216,184.53 USD
3b7708...5d49fd 1K6KoY...jWqwa6
+ 0.00000546 BTC · 0.35 USD
3b7708...5d49fd 1KGG9k...MmgpgX
+ 3.32352977 BTC · 216,184.17 USD
3b7708...5d49fd script-e3abc90e886f0ee13abac4b576d3425f
+ 0 BTC · 0.00 USD
3b7708...5d49fd script-6c6600bae37c7c0556765c03526a1815
+ 0 BTC · 0.00 USD
3b7708...5d49fd script-4785c6fdb06401bfaf9e83ede1b13c38
+ 0 BTC · 0.00 USD
3b7708...5d49fd script-a86909edda6a27a1b9378ed73a372924
+ 0 BTC · 0.00 USD
1f0416...4f7b78 1Q1Eir...AJdNg1
- 0.14928783 BTC · 9,710.65 USD
1f0416...4f7b78 36QutB...LW3u9x
+ 0.00234077 BTC · 152.25 USD
1f0416...4f7b78 1Q1Eir...AJdNg1
+ 0.14556716 BTC · 9,468.64 USD
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời

BTC giá

68,990 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác