Logo Blockchair

Blockchain explorer,
phân tích và dịch vụ web

Khám phá dữ liệu được lưu trữ trên tất cả blockchains được hỗ trợ

Logo tiện ích mở rộng tìm kiếm Blockchair

Tìm kiếm Blockchair
nay trong trình duyệt của bạn!

Logo Chrome Tiện ích mở rộng Chrome
Ví dụ tìm kiếm:

Khám phá blockchains

Hệ thống Bitcoin

Hệ thống Ethereum

Blockchains khác

Chúng tôi phát triển sản phẩm giúp dữ liệu blockchain trở nên dễ tiếp cận cho cá nhân, nhóm phát triển và tổ chức nghiên cứu

Blockchair là trình duyệt blockchain đầu tiên kết hợp nhiều blockchain khác nhau vào một công cụ tìm kiếm

Bây giờ, chúng tôi đang nỗ lực làm cho dữ liệu blockchain trở nên dễ hiểu và dễ tiếp cận cho đối tượng người dùng đa dạng và rộng lớn, quan tâm đến cả blockchain và tiền điện tử, trong khi vẫn giữ gìn và bảo đảm quyền riêng tư của người dùng là điều quan trọng nhất khi phát triển sản phẩm

Minh họa ghế Universe
Minh họa logo API

1 API cho tất cả blockchains

Tham gia hàng ngàn công ty tiền điện tử, chuyên gia phân tích, học giả, và sinh viên sử dụng REST API của Blockchair để lấy dữ liệu và nâng cao dự án của họ

  • Dữ liệu không giới hạn cho tất cả blockchains được hỗ trợ
  • Sắp xếp và lọc dữ liệu với truy vấn giống SQL của chúng tôi
  • Tích hợp tin tức từ các cửa hàng tiền điện tử vào ứng dụng của bạn
Khám phá API

Dịch vụ

Quyền riêng tư là điều hàng đầu của chúng tôi

Blockchair là công cụ tìm kiếm blockchain riêng tư nhất

  • Khác với hầu hết những trình duyệt blockchain và công ty tiền điện tử, chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân, cũng như không chia sẻ nó với các công ty phân tích bên thứ ba và mạng quảng cáo
  • Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn không có rủi ro thông tin cá nhân có thể trở nên công khai hoặc các số dư tiền điện tử của bạn bị rò rỉ
Minh họa logo quyền riêng tư