Logo Blockchair

BNB giá

604.10 USD
Biểu đồ giá
 • Sự kiện mỗi giây

  486
 • Sự kiện trong 24h

  42,021,384
Sự kiện theo loại
 • Chính

  13,922,988
 • Nội bộ

  1,286,634
 • BEP-20

  26,509,782
 • BEP-721

  194,004
 • BEP-1155

  107,976
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời