Logo Blockchair

Trạng thái giao dịch
RBF

Trong khối 843,590
Số xác nhận: 5,397

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.13029756 BTC · 8,019 USD
 • Kích thước

  224
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Trọng lượng

  896
 • Kích thước ảo

  224 vB
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Dữ liệu chứng thực

  Không
 • RBF được kích hoạt

 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.0013804 BTC · 84.95 USD
616.25 sat/B
616.25 sat/vB

Chính (3)



Không có sự kiện của các loại sau: Omni Layer, BRC-20.

Điểm Biết Giao Dịch Của Bạn

0

100

100

An toàn

BTC giá

64,283 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời