Logo Blockchair

Hash

0000000000000000000246d1d8947d9e49b7f73f011e9dbfd08fdfbced8cd9a9

Đào trên

Đoán miner

Số lượng giao dịch

Phí mỗi kB

0.00006914 BTC · 4.25 USD

Số giao dịch chứng thực

Phí mỗi kWU

0.0000308 BTC · 1.89 USD

Đầu vào

Đầu ra

Tổng đầu vào

982.43403531 BTC · 60,464,884 USD

Tổng đầu ra

985.55903531 BTC · 60,657,216 USD

Tổng phí

0.12295478 BTC · 7,567 USD

Ngày tiền xu bị hủy

30,097

Tạo ra

3.125 BTC · 192,331 USD

Thưởng

3.24795478 BTC · 199,898 USD
Thông tin kỹ thuật

Kích thước

1,778,665

Trọng lượng

3,993,508

Kích thước đã loại bỏ

738,281

Thời gian trung vị

Phiên bản

613679104 10

Phiên bản (hex)

24940000 16

Phiên bản (bits)

100100100101000000000000000000 2

Căn Merkle

ba6992...07e65c

Độ khó

83,148,355,189,240

Nonce

503,033,468

Bits

386,097,818

Công việc chuỗi

000000...51e334

Dữ liệu Coinbase

� Mined by SecPoolV�mm�q�Ea�n9 �77�#f���9>&��Rw�L>�q
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
188107...b3ab7a bc1qlg...l2t43f
- 0.0734 BTC · 4,823.64 USD
188107...b3ab7a bc1qnf...rk5fc5
- 0.0706 BTC · 4,639.63 USD
188107...b3ab7a bc1qh7...fgwne2
- 0.071 BTC · 4,665.92 USD
188107...b3ab7a bc1qz9...jp3psf
- 0.0723 BTC · 4,751.35 USD
188107...b3ab7a bc1qmg...n3s0tr
- 0.0717 BTC · 4,711.92 USD
188107...b3ab7a bc1q5a...j0sq2h
- 0.0718 BTC · 4,718.50 USD
188107...b3ab7a bc1q6v...k6w99z
- 0.0724 BTC · 4,757.93 USD
188107...b3ab7a bc1qkl...ckjyc8
- 0.0728 BTC · 4,784.21 USD
188107...b3ab7a bc1qvc...2hajr3
- 0.0729 BTC · 4,790.78 USD
188107...b3ab7a bc1q9y...tzue65
- 0.0736 BTC · 4,836.79 USD
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời

BTC giá

65,991 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác