Logo Blockchair

Hash

0000000000000000000246d1d8947d9e49b7f73f011e9dbfd08fdfbced8cd9a9

Đào trên

Đoán miner

Số lượng giao dịch

Phí mỗi kB

0.00006914 BTC · 4.25 USD

Số giao dịch chứng thực

Phí mỗi kWU

0.0000308 BTC · 1.89 USD

Đầu vào

Đầu ra

Tổng đầu vào

982.43403531 BTC · 60,464,884 USD

Tổng đầu ra

985.55903531 BTC · 60,657,216 USD

Tổng phí

0.12295478 BTC · 7,567 USD

Ngày tiền xu bị hủy

30,097

Tạo ra

3.125 BTC · 192,331 USD

Thưởng

3.24795478 BTC · 199,898 USD
Thông tin kỹ thuật

Kích thước

1,778,665

Trọng lượng

3,993,508

Kích thước đã loại bỏ

738,281

Thời gian trung vị

Phiên bản

613679104 10

Phiên bản (hex)

24940000 16

Phiên bản (bits)

100100100101000000000000000000 2

Căn Merkle

ba6992...07e65c

Độ khó

83,148,355,189,240

Nonce

503,033,468

Bits

386,097,818

Công việc chuỗi

000000...51e334

Dữ liệu Coinbase

� Mined by SecPoolV�mm�q�Ea�n9 �77�#f���9>&��Rw�L>�q
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
c5054c...423ff0 the-void
- 3.24795478 BTC · 213,446.75 USD
c5054c...423ff0 3Eif1J...vnsfe9
+ 0.00000546 BTC · 0.35 USD
c5054c...423ff0 3Awm3F...Wisni9
+ 3.24794932 BTC · 213,446.39 USD
c5054c...423ff0 script-0e67d01bca99f6b8134cda3ac89d1ceb
+ 0 BTC · 0.00 USD
c5054c...423ff0 script-98d8fe5de7d8c0472cadea72a6fbd50c
+ 0 BTC · 0.00 USD
c5054c...423ff0 script-b532734a940a22d74b05f40f80a45d25
+ 0 BTC · 0.00 USD
aaa33e...073036 bc1q2s...0qvc56
- 2.47962216 BTC · 162,954.02 USD
aaa33e...073036 34zceH...1zVcug
+ 0.15365114 BTC · 10,097.53 USD
aaa33e...073036 bc1q27...mzm5sx
+ 2.32557482 BTC · 152,830.45 USD
aaa33e...073036 the-void
+ 0.0003962 BTC · 26.03 USD
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
fd4466...d97f08 bc1pk2...fp2l6s
- 1,572.996 GHSY
fd4466...d97f08 bc1phd...yt3dx2
+ 1,572.996 GHSY
4c8706...dbada0 bc1p23...mqz52c
- 10,000 eorb
4c8706...dbada0 bc1phd...yt3dx2
+ 10,000 eorb
b4824d...ab7fe6 bc1pth...nw6mj9
- 1,000 slor
b4824d...ab7fe6 bc1pjm...jkj3ue
+ 1,000 slor
905d34...e4361e bc1ph8...7nrj4s
- 500,000,000,000 AINF
905d34...e4361e bc1peh...3adpy2
+ 500,000,000,000 AINF
595dee...e61cf5 bc1ql2...ly4ps5
- 40,000 W☮
595dee...e61cf5 bc1pv7...9p0fzc
+ 40,000 W☮
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời

BTC giá

69,050 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác