Logo Blockchair

Trạng thái giao dịch

Trong khối 337,805
Số xác nhận: 510,171

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00609502 BTC · 1.66 USD
 • Kích thước

  654
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Trọng lượng

  2,616
 • Kích thước ảo

  654 vB
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Dữ liệu chứng thực

  Không
 • RBF được kích hoạt

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.0001 BTC · 0.027 USD
15.29052 sat/B
15.29052 sat/vB

Chính (6)Không có sự kiện của các loại sau: Omni Layer, BRC-20.

Điểm Biết Giao Dịch Của Bạn

0

100

99

Cao

BTC giá

66,234 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời