Logo Blockchair

Hash

000000000000000000020a6e5999ae2dd314ee4e9f8bcf574148eab95887d4ad

Đào trên

Đoán miner

Số lượng giao dịch

123

Phí mỗi kB

0.00000836 BTC · 0.22 USD

Số giao dịch chứng thực

68

Phí mỗi kWU

0.00000452 BTC · 0.12 USD

Đầu vào

Đầu ra

219

Tổng đầu vào

33.39193661 BTC · 907,860 USD

Tổng đầu ra

39.64193661 BTC · 1,077,785 USD

Tổng phí

0.01804685 BTC · 491 USD

Ngày tiền xu bị hủy

1,620

Tạo ra

6.25 BTC · 169,925 USD

Thưởng

6.26804685 BTC · 170,415 USD
Thông tin kỹ thuật

Kích thước

2,158,885

Trọng lượng

3,992,722

Kích thước đã loại bỏ

611,279

Thời gian trung vị

Phiên bản

674242560 10

Phiên bản (hex)

28302000 16

Phiên bản (bits)

101000001100000010000000000000 2

Căn Merkle

f254f5...8fb7c8

Độ khó

61,030,681,983,176

Nonce

1,661,854,846

Bits

386,178,217

Công việc chuỗi

000000...3eca71

Dữ liệu Coinbase

e ]-e/Foundry USA Pool #dropgold/���#
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
0562e5...81f7a7 the-void
- 6.26804685 BTC · 174,803.22 USD
0562e5...81f7a7 bc1qxh...9cetdj
+ 6.26804685 BTC · 174,803.22 USD
0562e5...81f7a7 script-4e53303c32981a0d2ec9e9c1aa43610d
+ 0 BTC · 0.00 USD
ee2b23...06955a bc1q5k...tyrczc
- 0.5012395 BTC · 13,978.56 USD
ee2b23...06955a bc1q5k...tyrczc
- 0.18570864 BTC · 5,179.04 USD
ee2b23...06955a bc1q5k...tyrczc
- 0.5151801 BTC · 14,367.33 USD
ee2b23...06955a bc1q5k...tyrczc
- 0.31393646 BTC · 8,755.05 USD
ee2b23...06955a bc1q5k...tyrczc
- 0.4709459 BTC · 13,133.73 USD
ee2b23...06955a bc1q5k...tyrczc
- 0.0028006 BTC · 78.10 USD
ee2b23...06955a bc1q5k...tyrczc
- 0.15052678 BTC · 4,197.88 USD
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời

BTC giá

60,311 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác