Logo Blockchair

Hash

00000000000000000082ed5c599748dbaf59b084445c3f0c107fef194fe9009b

Đào trên

Đoán miner

Số lượng giao dịch

Phí mỗi kB

0.00100606 BTC · 0.63 USD

Số giao dịch chứng thực

0

Phí mỗi kWU

0.00025151 BTC · 0.15 USD

Đầu vào

Đầu ra

Tổng đầu vào

14,767.27702924 BTC · 9,369,985 USD

Tổng đầu ra

14,779.77702924 BTC · 9,377,916 USD

Tổng phí

0.75352145 BTC · 478 USD

Ngày tiền xu bị hủy

6,195

Tạo ra

12.5 BTC · 7,931 USD

Thưởng

13.25352145 BTC · 8,409 USD
Thông tin kỹ thuật

Kích thước

749,194

Trọng lượng

2,996,776

Kích thước đã loại bỏ

749,194

Thời gian trung vị

Phiên bản

536870912 10

Phiên bản (hex)

20000000 16

Phiên bản (bits)

100000000000000000000000000000 2

Căn Merkle

0138c1...a48f94

Độ khó

253,618,246,641

Nonce

3,034,795,581

Bits

402,937,298

Công việc chuỗi

000000...a4ac0c

Dữ liệu Coinbase

�ҩ X9�. 73X� /reserved/
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
dfe51c...aa0845 the-void
- 13.25352145 BTC
dfe51c...aa0845 1DXRoT...HnFxYR
+ 13.25352145 BTC
a38562...1689ad 1mW3iR...XFvWen
- 0.08142549 BTC
a38562...1689ad 18CtQb...MV31Lz
+ 0.01229451 BTC
a38562...1689ad 1PbUCS...CyL18j
+ 0.06313098 BTC
a38562...1689ad the-void
+ 0.006 BTC
65310c...2561f5 1KsdwJ...XRh9Wu
- 0.47655431 BTC
65310c...2561f5 12LWeT...2kndvV
+ 0.0152112 BTC
65310c...2561f5 1N4jKq...2h8d5c
+ 0.45930911 BTC
65310c...2561f5 the-void
+ 0.002034 BTC
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời

BTC giá

66,191 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác