Logo Blockchair

Hash

000000000000010b6e3e43c6189856f3c21059301fdffaa704336db3c981a035

Đào trên

Đoán miner

Số lượng giao dịch

315

Phí mỗi kB

0.00119049 BTC · 0.13 USD

Số giao dịch chứng thực

0

Phí mỗi kWU

0.00029762 BTC · 0.034 USD

Đầu vào

959

Đầu ra

875

Tổng đầu vào

2,792.52892015 BTC · 321,811 USD

Tổng đầu ra

2,817.52892015 BTC · 324,692 USD

Tổng phí

0.231418 BTC · 27 USD

Ngày tiền xu bị hủy

1,341

Tạo ra

25 BTC · 2,881 USD

Thưởng

25.231418 BTC · 2,907 USD
Thông tin kỹ thuật

Kích thước

194,642

Trọng lượng

778,568

Kích thước đã loại bỏ

194,642

Thời gian trung vị

Phiên bản

2 10

Phiên bản (hex)

2 16

Phiên bản (bits)

000000000000000000000000000010 2

Căn Merkle

5b58b8...432a1b

Độ khó

11,187,257

Nonce

3,856,956,330

Bits

436,305,897

Công việc chuỗi

000000...35d029

Dữ liệu Coinbase

� BitMinter/P2SH/,��mm8TN����=!W��|L�bw2v�$ayJ�% eu1F���
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
6ab98b...23f12e the-void
- 25.231418 BTC
6ab98b...23f12e 19PkHa...PP5vYB
+ 25.231418 BTC
9f34f6...2dcf06 19Zb4B...NREjQN
- 36 BTC
9f34f6...2dcf06 1BEC7L...U1KRsq
+ 0.4 BTC
9f34f6...2dcf06 12NyBD...qUTi7K
+ 35.5995 BTC
9f34f6...2dcf06 the-void
+ 0.0005 BTC
a65ca1...8bff0b 1MZQDc...Tuz8Mn
- 28.76890266 BTC
a65ca1...8bff0b 1LRXFu...7U5Ura
+ 27.38438984 BTC
a65ca1...8bff0b 1QjQs8...7zjiji
+ 1.38401282 BTC
a65ca1...8bff0b the-void
+ 0.0005 BTC
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời

BTC giá

66,275 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác