Logo Blockchair

Hash

9d0515c973980f7419b25d2eb5bae77efdfe6cb824d251232db6050bfcdcc63e

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 655,050
Số xác nhận: 195,681

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00008267 BCH · 0.032 USD
 • Kích thước

  375
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000375 BCH · 0.0014 USD
1 sat/B

Chính (3)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

Điểm Biết Giao Dịch Của Bạn

0

100

98

Cao

BCH giá

379.40 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời