Tambahkan ke perbandingan
Bitcoin Bitcoin Cash eCash Bitcoin SV Ethereum Litecoin Dogecoin Dash Ripple Groestlcoin Stellar Monero Cardano Zcash

Statistik Blockchain

Blok 774,386 {{ Math.abs(change) }}% 777,745 {{ Math.abs(change) }}% 777,178 {{ Math.abs(change) }}% 772,575 {{ Math.abs(change) }}% 16,522,533 {{ Math.abs(change) }}% 2,413,958 {{ Math.abs(change) }}% 4,576,762 {{ Math.abs(change) }}% 1,813,950 {{ Math.abs(change) }}% - 4,445,642 {{ Math.abs(change) }}% - 2,811,196 {{ Math.abs(change) }}% 8,337,775 {{ Math.abs(change) }}% 1,967,020 {{ Math.abs(change) }}%
Transaksi 800,890,233 {{ Math.abs(change) }}% 365,142,872 {{ Math.abs(change) }}% 297,802,938 {{ Math.abs(change) }}% 1,719,722,949 {{ Math.abs(change) }}% 1,857,456,226 {{ Math.abs(change) }}% 142,305,726 {{ Math.abs(change) }}% 93,083,349 {{ Math.abs(change) }}% 46,213,295 {{ Math.abs(change) }}% - 5,744,674 {{ Math.abs(change) }}% - 28,049,921 {{ Math.abs(change) }}% 60,132,692 {{ Math.abs(change) }}% 12,213,239 {{ Math.abs(change) }}%
Peredaran 19,277,384 BTC {{ Math.abs(change) }}% 19,298,394 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,294,852 XEC {{ Math.abs(change) }}% 19,266,077 BSV {{ Math.abs(change) }}% - 72,172,521 LTC {{ Math.abs(change) }}% 137,940,116,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 11,127,027 DASH {{ Math.abs(change) }}% 999,891,296 XRP {{ Math.abs(change) }}% 81,836,094 GRS {{ Math.abs(change) }}% 10,544,390,209 XLM {{ Math.abs(change) }}% 182,338,929,679 XMR {{ Math.abs(change) }}% 339,247,344 ADA {{ Math.abs(change) }}% 12,961,105 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Node jaringan 6,955 {{ Math.abs(change) }}% 791 {{ Math.abs(change) }}% 791 {{ Math.abs(change) }}% 19 {{ Math.abs(change) }}% - 1,028 {{ Math.abs(change) }}% 845 {{ Math.abs(change) }}% 4,163 {{ Math.abs(change) }}% - 68 {{ Math.abs(change) }}% - - - 7,806 {{ Math.abs(change) }}%
Ukuran blockchain (Gb) 451.32 Gb {{ Math.abs(change) }}% 187.63 Gb {{ Math.abs(change) }}% 152.45 Gb {{ Math.abs(change) }}% 8,538.91 Gb {{ Math.abs(change) }}% 556.34 Gb {{ Math.abs(change) }}% 88.69 Gb {{ Math.abs(change) }}% 53.67 Gb {{ Math.abs(change) }}% 28.28 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 2.43 Gb {{ Math.abs(change) }}% - - 99.31 Gb {{ Math.abs(change) }}% 210.10 Gb {{ Math.abs(change) }}%

Statistik 24 jam

Blok 141 {{ Math.abs(change) }}% 132 {{ Math.abs(change) }}% 131 {{ Math.abs(change) }}% 138 {{ Math.abs(change) }}% 7,165 {{ Math.abs(change) }}% 550 {{ Math.abs(change) }}% 1,352 {{ Math.abs(change) }}% 545 {{ Math.abs(change) }}% - 1,370 {{ Math.abs(change) }}% - - 4,095 {{ Math.abs(change) }}% 1,155 {{ Math.abs(change) }}%
Rata-rata waktu antar blok - - - - - - - - - - - - - -
Transaksi 297,903 {{ Math.abs(change) }}% 10,480 {{ Math.abs(change) }}% 672 {{ Math.abs(change) }}% 834,694 {{ Math.abs(change) }}% 1,070,671 {{ Math.abs(change) }}% 94,837 {{ Math.abs(change) }}% 20,029 {{ Math.abs(change) }}% 14,753 {{ Math.abs(change) }}% 1,280,281 {{ Math.abs(change) }}% 1,573 {{ Math.abs(change) }}% 4,979,674 {{ Math.abs(change) }}% - 62,723 {{ Math.abs(change) }}% 4,597 {{ Math.abs(change) }}%
Volume 92,196,329,323,823 BTC {{ Math.abs(change) }}% 74,071,085,718,987 BCH {{ Math.abs(change) }}% 10,225,972,601,196 XEC {{ Math.abs(change) }}% 84,392,977,302,054 BSV {{ Math.abs(change) }}% - 7,873,059,468,617,843 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,682,522,166,962,618,368 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 40,557,839,816,851 DASH {{ Math.abs(change) }}% 2,175,376,643,723,273 XRP {{ Math.abs(change) }}% 1,558,018,732,484 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 61,514,021,009,038 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Volume (USD) - - - - - - - - - - - - - -
Coindays hancur 4,657,442 {{ Math.abs(change) }}% 7,556,219 {{ Math.abs(change) }}% 518,520 {{ Math.abs(change) }}% 7,567,190 {{ Math.abs(change) }}% - 28,293,709 {{ Math.abs(change) }}% 60,499,555,939 {{ Math.abs(change) }}% 8,804,184 {{ Math.abs(change) }}% - 36,995 {{ Math.abs(change) }}% - - - 5,645,894 {{ Math.abs(change) }}%
Inflasi 88,125,000,000.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 82,500,000,000.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 81,875,000,000.00 XEC {{ Math.abs(change) }}% 86,250,000,000.00 BSV {{ Math.abs(change) }}% 0 ETH {{ Math.abs(change) }}% 687,500,000,000.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,352,000,000,000,000.00 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 135,559,998,390.00 DASH {{ Math.abs(change) }}% -1,177,703,151.00 XRP {{ Math.abs(change) }}% 685,000,000,000.00 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - -2,124,535,510,663.00 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Inflasi (USD) 20,028,169 USD {{ Math.abs(change) }}% 106,590 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 35,811 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% 621,363 USD {{ Math.abs(change) }}% 1,176,226 USD {{ Math.abs(change) }}% 79,736 USD {{ Math.abs(change) }}% -467 USD {{ Math.abs(change) }}% 2,630 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - -2,744,900 USD {{ Math.abs(change) }}%
Hashrate (Eh/s) 276,161,782,623,958,433,792 {{ Math.abs(change) }}% 1,432,103,672,801,445,120 {{ Math.abs(change) }}% 363,967,214,597,760,128 {{ Math.abs(change) }}% 594,645,368,792,117,248 {{ Math.abs(change) }}% {{ Math.abs(change) }}% 657.91 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 726.04 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 2.95 Ph/s (X11) {{ Math.abs(change) }}% - 43.95 Th/s (Groestl) {{ Math.abs(change) }}% - 2,666,616,993 {{ Math.abs(change) }}% - 10.37 Gh/s (Equihash) {{ Math.abs(change) }}%
Transaksi per detik - - - - - - - - - - - - - -
Biaya transaksi rata-rata (USD) 0.8133 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0049 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 3.2875 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0122 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0984 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0033 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0004 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0001 USD {{ Math.abs(change) }}% - - 698.5569 USD {{ Math.abs(change) }}%
Median biaya transaksi (USD) 0.2259 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0005 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 1.5288 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0013 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0207 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0001 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.0003 USD {{ Math.abs(change) }}%

Mempool

Transaksi 21,222 {{ Math.abs(change) }}% 94 {{ Math.abs(change) }}% 5 {{ Math.abs(change) }}% 2,242 {{ Math.abs(change) }}% 49,952 {{ Math.abs(change) }}% 63 {{ Math.abs(change) }}% 39 {{ Math.abs(change) }}% 51 {{ Math.abs(change) }}% 71 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - 25 {{ Math.abs(change) }}% - 14 {{ Math.abs(change) }}%
Transaksi per detik 4.18 {{ Math.abs(change) }}% 0.05 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 10.72 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 0.78 {{ Math.abs(change) }}% 0.13 {{ Math.abs(change) }}% 0.18 {{ Math.abs(change) }}% 14.82 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.05 {{ Math.abs(change) }}%
Biaya transaksi yang disarankan (satoshi per byte) 11.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 500,000.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 20.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

Statistik pasar

Kapitalisasi pasar (USD) 437,950 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 2,490 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 673,744 juta USD {{ Math.abs(change) }}% 800,020 juta USD {{ Math.abs(change) }}% 187,452 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 6,518 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 11,995 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 655,065 juta USD {{ Math.abs(change) }}% 20,054 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 31,412 juta USD {{ Math.abs(change) }}% 2,350 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 3,184 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 12,991 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 573,515 juta USD {{ Math.abs(change) }}%
Harga (USD) 22,727.00 USD {{ Math.abs(change) }}% 129.20 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 41.52 USD {{ Math.abs(change) }}% 1,555.76 USD {{ Math.abs(change) }}% 90.38 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.09 USD {{ Math.abs(change) }}% 58.82 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.39 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.38 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.09 USD {{ Math.abs(change) }}% 175.66 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.37 USD {{ Math.abs(change) }}% 44.27 USD {{ Math.abs(change) }}%
Dominasi (%) 40.96 % {{ Math.abs(change) }}% 0.23 % {{ Math.abs(change) }}% 0.06 % {{ Math.abs(change) }}% 0.10 % {{ Math.abs(change) }}% 17.53 % {{ Math.abs(change) }}% 0.61 % {{ Math.abs(change) }}% 1.12 % {{ Math.abs(change) }}% 0.06 % {{ Math.abs(change) }}% 1.88 % {{ Math.abs(change) }}% 0 % {{ Math.abs(change) }}% 0.22 % {{ Math.abs(change) }}% 0.30 % {{ Math.abs(change) }}% 1.21 % {{ Math.abs(change) }}% 0.05 % {{ Math.abs(change) }}%