Logo Blockchair

Hash

29968ee563970a18fcd85cf00c17170c52f9e66fa5b6fc1f2a71db93bd2617ba

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 1,419,287
Số xác nhận: 1,301,532

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.26818576 LTC · 0.0026 USD
 • Kích thước

  1,404
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Trọng lượng

  5,616
 • Kích thước ảo

  1,404 vB
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Dữ liệu chứng thực

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00423 LTC · 4.23 USD
301.28206 sat/B
301.282064 sat/vB

Chính (12)


LTC giá

70.21 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời