Logo Blockchair

Trạng thái giao dịch

Trong khối 338,736
Số xác nhận: 514,221

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.91804617 BTC · 248.25 USD
 • Kích thước

  1,519
 • Ngày tiền xu bị hủy

  1
 • Trọng lượng

  6,076
 • Kích thước ảo

  1,519 vB
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Dữ liệu chứng thực

  Không
 • RBF được kích hoạt

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.0004 BTC · 0.10 USD
26.333113 sat/B
26.3331132 sat/vB

Chính (11)Không có sự kiện của các loại sau: Omni Layer, BRC-20.

BTC giá

66,730 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời