Logo Blockchair

Hash

000000000000000000019686951de9ac0e546dc6e7db29c1b1bcc5aaedc89db2

Đào trên

Đoán miner

Số lượng giao dịch

Phí mỗi kB

0.00011871 BTC · 7.30 USD

Số giao dịch chứng thực

Phí mỗi kWU

0.00004502 BTC · 2.77 USD

Đầu vào

Đầu ra

Tổng đầu vào

4,643.96971583 BTC · 285,817,760 USD

Tổng đầu ra

4,647.09471583 BTC · 286,010,080 USD

Tổng phí

0.17971304 BTC · 11,061 USD

Ngày tiền xu bị hủy

22,823

Tạo ra

3.125 BTC · 192,331 USD

Thưởng

3.30471304 BTC · 203,391 USD
Thông tin kỹ thuật

Kích thước

1,514,150

Trọng lượng

3,993,044

Kích thước đã loại bỏ

826,298

Thời gian trung vị

Phiên bản

537673728 10

Phiên bản (hex)

200c4000 16

Phiên bản (bits)

100000000011000100000000000000 2

Căn Merkle

de47e7...ba690d

Độ khó

83,148,355,189,240

Nonce

587,154,443

Bits

386,097,818

Công việc chuỗi

000000...e1c740

Dữ liệu Coinbase

� �Ef/Foundry USA Pool #dropgold/\ٳD
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời

BTC giá

63,742 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác