Logo Blockchair

Hash

f4e56a6ef0f778d3e78ab04da54c9f9837e6ada26d5d54a740bdca0d58673bbd

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 681,972
Số xác nhận: 173,165

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00020524 BCH · 0.13 USD
 • Kích thước

  424
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  681,971
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000431 BCH · 0.0027 USD
1.01651 sat/B

Chính (5)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

375.20 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời