Logo Blockchair

Hash

f08b8a9e5772258fe74a3d0a31fbdfb526306537f33d10a383d99adf7c6fe7a3

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 641,630
Số xác nhận: 214,350

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00131911 BCH · 0.52 USD
 • Kích thước

  480
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.00000521 BCH · 0.002 USD
1.08542 sat/B

Chính (6)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

351.60 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời