Logo Blockchair

Hash

e5e39bf29dca4d57121129143f41231508a57cc8000a18e245ce16ca57fac429

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 314,581
Số xác nhận: 541,157

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.02504 BCH · 0.00 USD
 • Kích thước

  257
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.0001 BCH · 0.00 USD
38.9105 sat/B

Chính (3)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

383.30 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời