Logo Blockchair

Hash

e4afe71eccd52de2f821bb5689ea04c2c7812896b20bc588b66ab6c4e8a03356

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 714,334
Số xác nhận: 141,547

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00034953 BCH · 0.20 USD
 • Kích thước

  524
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.0000055 BCH · 0.0032 USD
1.04962 sat/B

Chính (5)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

373.60 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời