Logo Blockchair

Hash

dfc82225490dea5f92bd69e1c7080385bd540211f89ce8842a0decbf37e40f5e

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 620,540
Số xác nhận: 234,889

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00198963 BCH · 0.79 USD
 • Kích thước

  480
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.00000482 BCH · 0.0019 USD
1.00417 sat/B

Chính (6)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

396.40 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời