Logo Blockchair

Hash

de5953ecb41cc73f884a9850a2aa8d4407f2cd1e96c9eba2511c845782cd774d

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 666,177
Số xác nhận: 189,217

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00044505 BCH · 0.13 USD
 • Kích thước

  330
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.00000332 BCH · 0.001 USD
1.00606 sat/B

Chính (5)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

394.20 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời