Logo Blockchair

Hash

db2229867338fe3e921311a80c94f113af73d61965283b0862bd6de4b9d5438f

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 696,182
Số xác nhận: 158,540

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00147813 BCH · 0.68 USD
 • Kích thước

  565
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  696,181
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000579 BCH · 0.0026 USD
1.02478 sat/B

Chính (6)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

387.80 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời