Logo Blockchair

Hash

d680621d7cdad16171d065bbae6d4734cd7e3323131be0aa44daa04a746c29b5

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 586,013
Số xác nhận: 268,315

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00148307 BCH · 0.58 USD
 • Kích thước

  480
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.00000516 BCH · 0.002 USD
1.075 sat/B

Chính (6)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

377.40 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời