Logo Blockchair

Hash

c28e78fdb22d0910f97a43da6d87c545d858ce2154fe67fc584ec6f8ef633e6e

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 621,037
Số xác nhận: 234,836

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.07666749 BCH · 30.46 USD
 • Kích thước

  514
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000515 BCH · 0.002 USD
1.00195 sat/B

Chính (7)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

374.00 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời