Logo Blockchair

Hash

ba14f2187ff4b9190b2b774e8b71a920ad3ecf0d39b6c1c19d6e8d8386193917

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 719,453
Số xác nhận: 134,953

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.01896428 BCH · 8.31 USD
 • Kích thước

  514
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000515 BCH · 0.0022 USD
1.00195 sat/B

Chính (7)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

372.00 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời