Logo Blockchair

Hash

b84b2fc73376821ed74c0025366d58ff348725a09b9cb6b1999805a6a1a921d1

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 629,511
Số xác nhận: 224,877

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.05635535 BCH · 22.39 USD
 • Kích thước

  458
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  629,510
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000465 BCH · 0.0018 USD
1.01528 sat/B

Chính (6)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

375.70 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời